Dažādu kultūru temperaments

Cilvēku darbā un darbībā liela nozīme ir arī temperamentam. Daļa no tā ir iedzimta, taču daudz ko ir iespējams arī mainīt (Bulgāru valodā – online кредити), ja tiek pakļauts citai kultūrai un videi. Katram tam ir nepieciešams savādāks laiks, līdz ar to tas prasa arī pacietību u.c. iemaņas no citiem, piemēram, dominējošās kultūras pārstāvjiem.

Cilvēkiem var būt atšķirīgs aktivitātes līmenis kā skaitā ir enerģija, centība, inertums, lēnība utt., savukārt attiecībā uz emocionalitāti attiecas emocijas, jūtas un garastāvoklis. Personību studēšanai tiek izmantoti dažādas temperamenta klasifikācijas: holēriķis, flegmatiķis, sangviniķis, melanholiķis u.c. Starp dažādām kultūrām arī var manīt temperamenta iezīmes, kas bieži vien tiek uzskatītas arī par stereotipiem, bet bieži vien tajos var atrast daļu patiesības. Ir zināms, ka krievu tautības cilvēkiem ir aktīvs temperaments, kas nebaidās teikt savus uzskatus un pārliecību. Tāpat arī spāņi ir zināmi kā karstasinīga temperamentu cilvēki, ko var redzēt arī dažādos spāņu seriālos. Viņi arī brīvi izrāda emocijas un, protams, mīlestību, kas neiztiek arī bez izteiktiem greizsirdības uzliesmojumiem. Tas var parādīties dažādās saspringtākās situācijās komandas darbā multinacionālā vidē, līdz ar to radot papildus problēmas un saspīlējumus. Papildus adaptācijas spējām būtiska ir arī emocionalitāte. To var novērot emociju uztveršanā un reaģēšanā.

No instinkta un temperamenta rodas dažādas emocijas. Pati vides un citu faktoru ietekme var izmanīt ierasto emocionālo stāvokli un reakciju uz notikumiem. Jo saspringtāks ir darbs vai tā vide, jo vairāk emociju savaldības un spējai ar visu sadzīvot. Var teikt, ka ziemeļu zemju cilvēki nemēdz atklāti izrādīt emocijas, bet tas nenozīmē, ka viņi tādas neizjūt. Prieks ir un paliek tas pats prieks vai nu tas ir izteikts ar patiesi sirsnīgu smaidu kolēģiem vai tieša viņu apskaušana. Viens vai otrs var likties kādam nepieņemams vai mazāk saprotams, bet tā ir daļa no sapratnes un nevajadzētu radīt papildus spiedienu. Darba vide aviācijā tāpat kā kuģniecībā un citās jomās, kur ir raksturīga fiziskās slodze, temperatūru maiņa, paaugstināts troksnis, spiedienu maiņa u. c. nelabvēlīgi faktori var izraisīt stresu, kas nav cilvēkam labvēlīgs.

Papildus var rasties spiediens no komandas biedriem. Tas parasti raksturīgs, ja klāt nāk kāds darbinieks, kurš nav zināms, sevi pierādījies, arī ja ir vizuāli atšķirīgs. u.c. Nākotnē izpratne par cilvēku faktoriem joprojām tiks attīstīta un iegūs aizvien lielāku nozīmīgumu. Tas notiks dažādos ātrumos, jo saprotams, ka attīstītajām valstīm būs vairāk iespēju ieguldīt līdzekļus pētījumos, apmācībā u. tml. jomās.

Temperaments katram individuāli var būt atšķirīgs, taču arī starp kultūrām var saskatīt atšķirīgas iezīmes. Nevar noliegt, ka vairums latviešu noteikti nav tik karstasinīgi kā spāņi. To ir iespējams novērot dažādās jomās sākot ar privāto un beidzot ar darbu un sociālo saziņu. Līdz ar to ir vairāki aspekti, kas ir jāņem vērā, lai varētu veiksmīgi izvairīties no konfliktsituācijām un citām problēmām. Tur tiek skarts arī tolerances, liberālisma un citi jautājumi. Arī Latvijā šis jautājums ir aktuāls, jo tā kļūst aizvien vairāk multikulturāla un līdz ar to tas līdzi nes dažādus izaicinājumus un arī pienesumu.

Paldies http://www.okrediti.com par informāciju!